แรงงานนครสวรรค์ บูรณาการหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง บริษัทบอดี้ แฟชั่น สาขานครสวรรค์

แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานเหล่ากาชาด ตั้งศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทบอดี้ แฟชั่น สาขานครสวรรค์ ที่ถูกเลิกจ้าง 753 คน ณ ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่)

 

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยบริษัทบอดี้ แฟชั่น ประเทศไทย จำกัด สาขานครสวรรค์ พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมี นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการให้บริการ

พร้อมเปิดเผยว่า กิจกรรมของศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงาน จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันเปิดศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยบริษัทบอดี้ แฟชั่น ประเทศไทย จำกัด สาขานครสวรรค์ จำนวน 753 คน และการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ยากจน การมอบถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด อาหารปรุงสุก และเครื่องดื่มให้บริการ ณ ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่)


นอกจากนี้ นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญบริษัท โบการ์ท ลินเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จากจังหวัดสมุทรปราการ และจัดหาตำแหน่งงานว่างในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 941 อัตรา มาให้บริการรับสมัครงาน นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ให้บริการผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพตามความต้องการผู้เข้ารับการฝึก บริการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึง นางสาววัฒนา เกิดเพ็ชร์ ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน การรับเรื่องร้องทุกข์ ให้คำแนะนำชี้แจงสิทธิประโยชน์ว่างงาน การรับสมัครผู้ประกันตนต่อเนื่อง มาตรา 39 และมาตรา 40 ให้บริการลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนของบริษัทบอดี้ แฟชั่น ประเทศไทย จำกัด สาขานครสวรรค์ด้วย

Related posts