ตามดู “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ซีพีเอฟ หนุนน้องๆ ในศูนย์การเรียนรู้ อา โยน อู  อ.แม่สอด จ.ตาก บริโภคไข่ไก่เพียงพอ :

ตามดู “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ซีพีเอฟ หนุนน้องๆ ในศูนย์…

Read More