ปิดฉากกีฬาสีสัมพันธ์ ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ครั้งที่ 2/2563 “สานรัก สร้างสามัคคี น้องพี่ นพม.”

ปิดฉากกีฬาสีสัมพันธ์ ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ครั้งที่ 2/2563 “สานรัก สร้างสามัคคี น้อง…

Read More