พระเท้าเปล่า ฟื้นชีวิตต้นน้ำน่าน คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ระดมทุนสร้างฝาย-ต่อท่อ ส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงชาวบ้านวนาไพร หลังน้ำป่าซัดพังได้รับความเสียหาย :

พระเท้าเปล่า ฟื้นชีวิตต้นน้ำน่าน คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ระดมทุนสร้างฝาย-ต่อท่อ ส่งน้ำไปหล่อเล…

Read More