สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านค…

Read More

กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 67 (ชมคลิป)

กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 67     เมื่อวั…

Read More

ปลัดกระทรวงแรงงานลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ ก.ยุติธรรม ก.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น  ส่งเสริมโอกาสแรงงานไทยทำงานที่มีทักษะ 14 สาขาอาชีพ ในประเทศญี่ปุ่น

ปลัดกระทรวงแรงงานลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ ก.ยุติธรรม ก.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข แรงงานแ…

Read More

โรงพยาบาลพญาไท3 ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ โคโรน่าไวรัส

โรงพยาบาลพญาไท3 ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ โคโรน่าไวรัส   โรงพยาบาลพญา…

Read More

ปทุมธานี-อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้รับมอบเครื่องพัดลมพ่นละอองนำ้ขนาดเล็กจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารเพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้รับมอบเครื่องพัดลมพ่นละอองน้ำขนาดเล็กจากโรงเรียนช่างฝีมือทห…

Read More