‘หม่อมเต่า’ เปิดเวทีเสวนา “การพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเวทีเสวนา “การพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบ…

Read More

สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระ…

Read More