นราธิวาส-สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประกอบอาหารปรุงสุกพระราชทานมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 เป็นวันที่ 5

นราธิวาส-สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภา…

Read More

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เตรียมความพร้อมในการช่ว…

Read More

สมุทรปราการ-เริ่มแล้ว มหกรรมสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ของดีสมุทรปราการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-เริ่มแล้ว มหกรรมสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ของดีสมุทรปราการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่…

Read More

ฉะเชิงเทรา-สภา อบจ.ฉะเชิงเทรา รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 64 รวมกว่า 931 ล้านบาท

ฉะเชิงเทรา-สภา อบจ.ฉะเชิงเทรา รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 64 รวมกว่า 931 ล้านบาท &n…

Read More

ทัพเรือภาคที่ 1 อบรมการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 อบรมการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล   สืบเนื่…

Read More

สตูล-60ปี ส่งมอบการให้60 โรงเรียน PEA S3 ร่วมกับ ชมรมผู้จัดการPEA S3 จัดโครงการPEA S3 มอบทุน อาหารกลางวัน อิ่มท้อง น้องเป็นสุข และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ.โรงเรียน บ้านวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.มะนัง จ.สตูล (ชมคลิป)

สตูล-60ปี ส่งมอบการให้60 โรงเรียน PEA S3 ร่วมกับ ชมรมผู้จัดการPEA S3 จัดโครงการPEA S3 มอบท…

Read More

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็กร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตําบลหาดเล็ก 4 องค์กร ร่วมจัดโครงการวางบ้านปลา ปล่อยลูกปูม้า ปลูกป่าชายเลน จัดเก็บขยะชุมชน เฉลิมพระเกียรติ (ชมคลิป)

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็กร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตําบลหาดเล็ก 4 องค์กร ร่วมจัดโค…

Read More

สมช.หารือ คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ศอ.บต. พิจารณาร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถี ปชช. จชต.

สมช.หารือ คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ศอ.บต. พิจารณาร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาให้สอดคล้องกับว…

Read More

ปทุมธานี-ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563

ปทุมธานี-ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันท…

Read More

สตูล-สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (ชมคลิป)

สตูล-สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน…

Read More