ผู้ว่าสตูลสั่งลุยปฏิบัติการเชิงลุกส่งชุดพิเศษจับขบวนการตัดไม้ กลางป่าเทือกเขาบรรทัด หลังลักลอบตัดไม้หลุมพอขนาดใหญ่ 6 -7 คนโอบ (ชมคลิป)

สตูล-ผู้ว่าสตูลสั่งลุยปฏิบัติการเชิงลุกส่งชุดพิเศษจับขบวนการตัดไม้ กลางป่าเทือกเขาบรรทัด ห…

Read More

เจ้าของโรงแรมกลางเมืองจันทบุรี นำแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร.๙ มาเป็นแนวทางในการสู้ภัยโควิด 19

จันทบุรี-เจ้าของโรงแรมกลางเมืองจันทบุรี นำแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 มาเป็นแนวทางในการสู้ภัยโค…

Read More

สงขลา-ศึกเลือกตั้ง นายก อบจ. มวยถูกคู่ ระหว่าง”ไพเจน” ชนกับ “พ.อ.สุชาติ” อยู่ที่ประชาชนชาวสงขลา จะเลือกใคร

สงขลา-ศึกเลือกตั้ง นายก อบจ. มวยถูกคู่ ระหว่าง”ไพเจน” ชนกับ “พ.อ.สุชาติ” อยู่ที่ประชาชนชาว…

Read More

นิพนธ์ เน้นย้ำ การแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการมอบนโยบายประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนฯจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี งปม. 2565 พร้อมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังโควิด-19

นิพนธ์ เน้นย้ำ การแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใน…

Read More

ศปถ.ลำพูนพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2564 ภายใต้ 3 มาตรการ

ลำพูน – ศปถ.ลำพูนพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2564 ภายใต้…

Read More

ล่าตัวไอ้ยศของกลางยาบ้า 523เม็ด ไอซ์ 22.83g กัญชา 4.63กรัม (หลบหนี) (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ล่าตัวไอ้ยศของกลางยาบ้า 523เม็ด ไอซ์ 22.83g กัญชา 4.63กรัม (หลบหนี) &#8…

Read More