“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม” ผบ.ทรภ.1 ตรวจความพร้อม ของกองกำลังพล ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม” ผบ.ทรภ.1 ตรวจความพร้อม ของกองกำลังพล ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล…

Read More

รมช.คมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ความปลอดภัยทางน้ำช่วงสงกรานต์ 64 (ชมคลิป)

รมช.คมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ณ ท่าเรือพั…

Read More

สระบุรี​/คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีสัมมนา”เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง” (ชมคลิป)

สระบุรี​/คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีสัมมนา”เสริมสร้างความเข้มแ…

Read More

กระบี่ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรก หลังได้รับการจัดสรรหนึ่งหมื่นโดส (ชมคลิป)

กระบี่ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรก หลังได้รับการจัดสรรหนึ่งหมื่นโดส วันที่ 3 เมษาย…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายตรวจเยี่ยม การตรวจเลือกทหาร ปี 2564 ย้ำ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ทั้งยัง ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพได้ในอนาคต

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายตรวจเยี่ยม การตรวจเลือกทหาร ปี 2564 ย้ำ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณ…

Read More

ปทุมธานี-พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่ว…

Read More

ปทุมธานี-เริ่มแล้วสระน้ำพระร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในประเพณีสงกรานต์นิวนอร์มอลที่วัดสายสุวพรรณ

ปทุมธานี-เริ่มแล้วสระน้ำพระร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในประเพณีสงกรานต์นิวนอร์มอลที่วัดสายสุวพ…

Read More

ตราด-สวนดุสิตพัฒนามัคคุเทศก์นำเที่ยววิถีใหม่รับการท่องเที่ยวหลังโควิด (ชมคลิป)

ตราด-สวนดุสิตพัฒนามัคคุเทศก์นำเที่ยววิถีใหม่รับการท่องเที่ยวหลังโควิด เมื่อ 09.30 น.วันที่…

Read More