นครพนม –  ร.3 พัน.3 เดินเท้าลงพื้นที่อุดหนุนร้านค้าชุมชนค่ายพระยอดเมืองขวาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่มีจำนวนลูกค้าลดลงในช่วงโควิด – 19 ระลอกที่ 3 แทนความห่วงใยจากกองทัพบก :

นครพนม –  ร.3 พัน.3 เดินเท้าลงพื้นที่อุดหนุนร้านค้าชุมชนค่ายพระยอดเมืองขวาง เพื่อบรรเทาควา…

Read More

ซีพีเอฟ เติมเสบียงต่อเนื่อง! เสริมกำลังใจนักรบชุดขาว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ :

ซีพีเอฟ เติมเสบียงต่อเนื่อง! เสริมกำลังใจนักรบชุดขาว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกล…

Read More