อพท. ผนึก ภาคี เปิดผลวิจัยยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ นำร่อง 8 ชุมชน เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจบ “โควิด” :

อพท. ผนึก ภาคี เปิดผลวิจัยยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ นำร่อง 8 ชุมชน เตรียม…

Read More

‘ทีวี ธันเดอร์’ ต่อยอด ‘Take Me Out Thailand’ เพิ่มมูลค่าด้วยกลยุทธ์ ‘KOL Marketing’ :

‘ทีวี ธันเดอร์’ ต่อยอด ‘Take Me Out Thailand’ เพิ่มมูลค่าด้วยกลยุทธ์ ‘KOL Marketing’ : เรี…

Read More

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 พบปะเสนาสนเทศกับกำลังพล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ป้องกันโควิด-19 :

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 พบปะเสนาสนเทศกับกำลังพล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ป้องกันโค…

Read More

ทหารขอนแก่น-  จัดกำลังพลจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบในการรับการฉีดวัคซีนของประชาชน :

ทหารขอนแก่น-  จัดกำลังพลจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบในการรับการฉ…

Read More

ธนาคารกรุงไทยตั้งรถโมบายให้บริการประชาชน :

ธนาคารกรุงไทยตั้งรถโมบายให้บริการประชาชน : วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ธนาคารกรุงไทย มาตั้งรถโม…

Read More