ตามดูเยาวชน นำ 3Rs ปฏิบัติจริง สู่เป้าหมายโรงเรียนปลอดขยะ ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกน้องๆต่อเนื่อง :

ตามดูเยาวชน นำ 3Rs ปฏิบัติจริง สู่เป้าหมายโรงเรียนปลอดขยะ ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกน้องๆต่อเนื่…

Read More

กรมป่าไม้ มอบโล่ “ซีพีเอฟ” ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” :

กรมป่าไม้ มอบโล่ “ซีพีเอฟ” ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ “โครงการซีพี…

Read More

ตม.ปทุมธานี สนองนโยบาย ผบ.ตร.- ผบช.สตม. :

“ตม.ปทุมธานี สนองนโยบาย ผบ.ตร.- ผบช.สตม. นำสิ่งของแจกชาวบ้าน ตามโครงการ “ตำรวจห่วงใย ใส่ใจ…

Read More

“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” บทสรุปโครงการสะท้อนคุณค่ามนุษย์ยุควิกฤตชีวิต :

“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” บทสรุปโครงการสะท้อนคุณค่ามนุษย์ยุควิกฤตชีวิต : “อ…

Read More