พิธีปิดกิจกรรม ปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า DiProm Genius Transformation : DGT  รุ่นที่ 1 โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :

พิธีปิดกิจกรรม ปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า DiProm Genius Transformation : DGT…

Read More

ขอนแก่น ชวนเที่ยวงานแสดงผ้าใหม่มัดหมี่ เบียนนาเล่ ถักทอเส้นใยอีสานสู่สายใยโลก :

ขอนแก่น ชวนเที่ยวงานแสดงผ้าใหม่มัดหมี่ เบียนนาเล่ ถักทอเส้นใยอีสานสู่สายใยโลก : จังหวัดขอน…

Read More