“เฉลิมชัย” โชว์ผลงานเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ปี 64 กว่า 1.7 ล้านไร่ เร่งเครื่องวางหมุดหมายฟาร์มเกษตรอินทรีย์ทุกตำบล ดึง ”พอช” ลุยชุมชนสีเขียวพร้อม ผนึก ”ศธ.” ปั้นกรีนสกูล :

“เฉลิมชัย” โชว์ผลงานเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ปี 64 กว่า 1.7 …

Read More

นิพนธ์ ประชุมทุกฝ่ายเร่งรัดปรับปรุงด่านสะเดา จ.สงขลา รองรับการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย :

นิพนธ์ ประชุมทุกฝ่ายเร่งรัดปรับปรุงด่านสะเดา จ.สงขลา รองรับการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย : เมื่…

Read More

“ปศุสัตว์ ชี้แจง ทำถูกต้องตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย ค่าธรรมเนียมเขตปลอดภาษี หารือทุกฝ่าย คำนึงถึงสุขอนามัยของประชาชน และผลกระทบทุกมิติ โปร่งใสตรวจสอบได้” :

“ปศุสัตว์ ชี้แจง ทำถูกต้องตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย ค่าธรรมเนียมเขตปลอดภาษี หารือทุกฝ่าย คำ…

Read More

สุดสัปดาห์ จัดงานมอบรางวัล “สุดสัปดาห์ Beauty Awards 2021” รวมที่สุดของไอเท็มความงามของคนรุ่นใหม่แห่งปี :

สุดสัปดาห์ จัดงานมอบรางวัล “สุดสัปดาห์ Beauty Awards 2021” รวมที่สุดของไอเท็มความงาม…

Read More

เรื่องย่อซีรีส์ “ใส่ รัก ป้าย สี” :

เรื่องย่อซีรีส์ “ใส่ รัก ป้าย สี” : ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง ใส่รักป้ายสี โดย Indigo Adapted …

Read More

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วอนรัฐกำหนด GAP เป็นมาตรฐานขั้นต่ำการผลิตสินค้าเกษตรไทย :

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วอนรัฐกำหนด GAP เป็นมาตรฐานขั้นต่ำการผลิตสินค้าเกษตรไทย : สมาคมผ…

Read More