กกท.จัดประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเครือข่ายนำร่องสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากลตามแผนปฏิรูปประเทศ :

กกท.จัดประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเครือข่ายนำร่องสู่ความเป็น…

Read More