“กก.สส.ปป.บก.ตม.2 สนามบินสุวรรณภูมิ นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะออกประกาศช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ เเจังเบาะเเสสายด่วน สตม.1178 เพื่อดูแลประชาชนทั้งไทยและเทศ” :

“กก.สส.ปป.บก.ตม.2 สนามบินสุวรรณภูมิ นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะออกประกาศช่วยเหลือประชาชนใน…

Read More