กทบ.จับมือกรมธนารักษ์ ดันโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเมือง ทุ่ม 1.9 พันล้าน เสริมความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ ชุมชน :

กทบ.จับมือกรมธนารักษ์ ดันโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเมือง ทุ่ม 1.9 พันล้าน…

Read More