กมธฯ.เหมืองแร่ฯ สภาฯ ‘ฟันธง’ เล็งออกกฎหมายแร่ หลังลงพื้นที่เหมืองตะกั่ว จ.กาญจนบุรี :

กมธฯ.เหมืองแร่ฯ สภาฯ ‘ฟันธง’ เล็งออกกฎหมายแร่ หลังลงพื้นที่เหมืองตะกั่ว จ.กาญจนบุรี : 13 ม…

Read More