กมธ.ศาสนาฯสภาฯ ยื่นจดหมดเปิดผนึก “สละสมณเพศไม่ได้แปลว่าสึก” ถวายสมเด็จพระสังฆราชฯ :

กมธ.ศาสนาฯสภาฯ ยื่นจดหมดเปิดผนึก “สละสมณเพศไม่ได้แปลว่าสึก” ถวายสมเด็จพระสังฆราชฯ : 29 เมษ…

Read More