กมธ. ศาสนาฯ ผุดไอเดีย “สร้างสภาองค์กรพุทธฯ เพื่อลดคดีสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่พุทธมณฑลแต่ละจังหวัด :

กมธ. ศาสนาฯ ผุดไอเดีย “สร้างสภาองค์กรพุทธฯ เพื่อลดคดีสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” โดยใช้หล…

Read More