กมธ. ศาสนาฯ อนุโมทนา มมร.อนุมัติปริญญาเอก(กิตติมศักดิ์) ‘สมเด็จพระพุฒาจารย์ – เจ้าสัวธนินท์’ :

กมธ. ศาสนาฯ อนุโมทนา มมร.อนุมัติปริญญาเอก(กิตติมศักดิ์) ‘สมเด็จพระพุฒาจารย์ – …

Read More