กมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ลุยโคราช จัดสัมมนา “การเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา :

กมธ.ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ลุยโคราช จัดสัมมนา “การเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุ…

Read More