กรมทหารราบที่ 13 ขอเชิญชวนกำลังพล ครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ :

กรมทหารราบที่ 13 ขอเชิญชวนกำลังพล ครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า…

Read More