กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน :

กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2…

Read More