กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรอง กรมทหารราบที่ 13 ร่วมบริจาคโลหิต :

กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรอง กรมทหารราบที่ 13 ร่วมบริจาคโลหิต : เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 25…

Read More