กรมทหารราบที่ 8 และหน่วยรอง จัดจิตอาสาหมุนเวียนบริจาคโลหิตทุกสัปดาห์ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัเลย ช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (ระลอก 3) :

กรมทหารราบที่ 8 และหน่วยรอง จัดจิตอาสาหมุนเวียนบริจาคโลหิตทุกสัปดาห์ ให้กับโรงพยาบาลในพื้น…

Read More