กรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา “โครงการตํารวจ กับประชาชน ในการป้องกันระงับอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย”

กรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา “โครงการตํารวจ กับประชาชน ในการป้องกันระงับ…

Read More