“กรีนอินฟินิท” จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เดินหน้าปลูกพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่อการเกษตร ผลักดันไทยเป็น “ศูนย์กลางพืชสมุนไพรโลก” :

“กรีนอินฟินิท” จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เดินหน้าปลูกพืชสมุนไพรและกัญ…

Read More