กลุ่มชุมชน ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำเครื่องแกงชาววังเพื่อจำหน่ายในชุมชน และจำหน่ายทั่วไป :

กลุ่มชุมชน ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำเครื่องแกงชาววังเพื่อจำหน่ายในชุม…

Read More