กลุ่มวิสาหกิจวอน ม.แม่โจ้ ชี้แจงเหตุโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไม่คืบหน้า ทั้งที่รัฐบาลจัดสรรงบให้แล้ว หากล่าช้าเตรียมบุกทวงถาม :

กลุ่มวิสาหกิจวอน ม.แม่โจ้ ชี้แจงเหตุโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไม่คืบหน้า ทั้งที่รัฐบาลจัดสรรง…

Read More