กลุ่มศิลปินจิตอาสากลุ่ม ทีมดาราพาสุขอาสากู้ใจนำ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ว่าฯนนทบุรี ส่งต่อ บุคลากรด่านหน้าช่วยผู้ป่วยโควิค :

กลุ่มศิลปินจิตอาสากลุ่ม ทีมดาราพาสุขอาสากู้ใจนำ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ว่…

Read More