กลุ่มเผยแพร่วีรกรรมทหารพรานจู่โจม ชด.513 ค่ายปักธงชัย แถลงข่าวจัดงาน :

กลุ่มเผยแพร่วีรกรรมทหารพรานจู่โจม ชด.513 ค่ายปักธงชัย แถลงข่าวจัดงาน : วันที่ 8 ก.พ.64 ที่…

Read More