“กล้วยทอดคุณหน่อง” แห่ง พสบ.รุ่น26 มอบความอร่อยฟรีให้บุคลากรทหารและเจ้าหน้าที่พลเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทุกคนที่ทำงานในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โควิท19 :

“กล้วยทอดคุณหน่อง” แห่ง พสบ.รุ่น26 มอบความอร่อยฟรีให้บุคลากรทหารและเจ้าหน้าที่…

Read More