กสม. เตรียมตั้งศูนย์สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ใช้ มรภ.รำไพพรรณี โครงข่ายศูนย์ศึกษาและประสานเพิ่มกลไกลส่งเสริม-คุ้มครองสิทธิฯ ให้ประชาชนภาคตะวันออก :

กสม. เตรียมตั้งศูนย์สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ใช้ มรภ.รำไพพรรณี โครงข่ายศูนย์ศึกษาและประสาน…

Read More