กสม.เร่งขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ชู “อันดารา” ภูเก็ต ต้นแบบโรงแรมแห่งความสำเร็จและยั่งยืน :

กสม.เร่งขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ชู “อันดารา” ภูเก็ต ต้นแบบโรงแรมแห่งความสำเร็จและย…

Read More