กสิกรไทยใช้เทคโนโลยีพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้ลูกค้ารายเล็กกว่า 500,000 ราย โดยไม่ต้องมีเอกสารยืนยันรายได้ :

กสิกรไทยใช้เทคโนโลยีพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้ลูกค้ารายเล็กกว่า 500,000 ราย โดยไม่ต้องมีเอกส…

Read More