กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 มอบถังเก็บน้ำ โครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 มอบถังเก็บน้ำ โครงการ “ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัย…

Read More

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี :

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากพระฉายาลักษณ์สมเ…

Read More