กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ออกพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์โควิด 19 :

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ออกพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์โควิด 19 : เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.…

Read More