กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” ในการนำเสนอข่าวสาร :

กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” ในการนำเสนอข่าวสาร : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน…

Read More