กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ (ชมคลิป):

กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ : เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางอิสรีย์ ม…

Read More