การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AIPA Caucus ครั้งที่ 12 :

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AIPA Caucus ครั้งที่ 12 : วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา …

Read More

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Meeting) ว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ครั้งที่ ๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย :

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Meeting) ว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค…

Read More