การประชุมแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดินทำกิน ในพื้นที่ชุมชนวังโชกุน หมู่ที่ 3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี :

การประชุมแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดินทำกิน ในพื้นที่ชุมชนวังโชกุน หมู่ที่ 3 ต.ตะปาน อ.พุน…

Read More