การเคหะแห่งชาติชู 3 โปรเจกต์ใหญ่จัดแสดงนิทรรศการหัวข้อ “บ้านรักษ์โลก” ในงาน Earth Discovery : Uniting the Power for Our Planet “พลังจากทุกคน เพื่อเราเพื่อโลก” ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2565 :

การเคหะแห่งชาติชู 3 โปรเจกต์ใหญ่จัดแสดงนิทรรศการหัวข้อ “บ้านรักษ์โลก” ภายในงาน Siam Discov…

Read More