การเคหะแห่งชาติเปิดทำสัญญาให้ผู้ได้สิทธิ์เช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชา พื้นที่ร่มเกล้าเป็นวันแรก :

การเคหะแห่งชาติเปิดทำสัญญาให้ผู้ได้สิทธิ์เช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชา พื้นที่ร่มเกล้าเป็นวั…

Read More