การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัคร “โครงการสร้างอาชีพสร้างสุข” หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ ปี 2565 ผ่านแพลตฟอร์ม Line OA ฟรี ! ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565 :

การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัคร “โครงการสร้างอาชีพสร้างสุข” หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ …

Read More