การเคหะแห่งชาติเปิดให้จองอาคารเช่าใหม่ 6 ทำเลทอง ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400 บาท/เดือน :

การเคหะแห่งชาติเปิดให้จองอาคารเช่าใหม่ 6 ทำเลทอง ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400 บาท/เดือน : 11 ตุลา…

Read More