การเคหะแห่งชาติ เปิดทำสัญญาเช่า “บ้านเคหะสุขประชา” สำหรับผู้ได้สิทธิ์ ในพื้นที่ “ร่มเกล้า-ฉลองกรุง” เริ่ม 16 ธ.ค. นี้ :

14 ธันวาคม 2565 การเคหะแห่งชาติ เปิดทำสัญญาเช่า “บ้านเคหะสุขประชา” สำหรับผู้ได้สิทธิ์ ในพื…

Read More