การแก้ไขมาตรการและปรับปรุงจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงพยาบาลบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ :

การแก้ไขมาตรการและปรับปรุงจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงพยาบาลบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ…

Read More