“กิมกลอย” ผุดธุรกิจแรกในชีวิต “สบู่กัญชง” ได้พ่อโน่ “นีโน่ เมทนี” เป็นที่ปรึกษา :

“กิมกลอย” ผุดธุรกิจแรกในชีวิต “สบู่กัญชง” ได้พ่อโน่ “นีโน่ เมทนี” เป็นที่ปรึกษา : นอกจากจะ…

Read More