ก.เกษตร – ซีพีเอฟ เดินหน้าอาหารมั่นคงต่อเนื่อง ส่งรถ Food Truck เสิร์ฟอาหารอุ่นร้อน ครั้งที่ 23 เติมอิ่มให้ชาวชุมชนใต้สะพานพระราม 8 บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 :

ก.เกษตร – ซีพีเอฟ เดินหน้าอาหารมั่นคงต่อเนื่อง ส่งรถ Food Truck เสิร์ฟอาหารอุ่นร้อน …

Read More

ก.เกษตร – ซีพีเอฟ เดินหน้า ส่งรถ Food Truck เสิร์ฟอาหารอุ่นร้อนชาวชุมชนบางกอกน้อยได้อิ่มท้อง ร่วมใจสู้ภัยโควิด19

ก.เกษตร – ซีพีเอฟ เดินหน้า ส่งรถ Food Truck เสิร์ฟอาหารอุ่นร้อนชาวชุมชนบางกอกน้อยได้…

Read More